Maar buiten is het feest Nederlands Leesdossier

Maar Buiten Is Het Feest Arthur Japin

Maar Buiten Is Het Feest

Maar Buiten Is Het Feest

 

 Maar Buiten Is Het Feest

arthur japin maar buiten is het feest

bron: http://www.arthurjapin.nl/web/artikelpagina/Maar-buiten-is-het-feest-heeft-de-Luisterboek-Award-2013-gewonnen.htm

 Maar Buiten Is Het Feest

Nederlands Leesdossier:
Literatuur en Maatschappij

BOEK: Maar buiten is het feest

AUTEUR: Arthur Japin

 Maar Buiten Is Het Feest

Naam: 
Leerling nummer: 
Klas: 
Docent: 
Groepsleden: 
Datum: 

 

 

Inhoudsopgave - Maar Buiten Is Het Feest

 

Inleiding - Maar Buiten Is Het Feest

Het verhaal

‘Maar buiten is het feest’ , gebaseerd op het verhaal van Karin Bloemen. Tragisch verhaal over een jonge vrouw wie vreselijk is misbruikt in haar jeugd, blijkt wanneer het zelfde dreigt te gebeuren bij haar nichtje. Het boek neemt je mee in het lijden van de hoofdpersoon, waarbij geen detail gespaard blijft. Voor het project Literatuur & Maatschappij heb ik in samenwerking met mijn groepje het realisme in het boek “Maar Buiten Is Het Feest” onderzocht. Hoe realistisch is het boek in vergelijking tot de maatschappelijke werkelijkheid? Hierbij zijn we vooral ingegaan op de onderwerpen incest en kindermisbruik.

 

 Het onderzoek - Maar Buiten Is Het Feest

Maar Buiten Is Het Feest Arthur JapinMijn onderzoeksgroep en ik hebben het verhaal vanuit 4 verschillende perspectieven bekeken. Hierdoor beginnen wij gestructureerd waardoor wij het thema: ‘seksueel misbruik in het gezin’ goed kunnen bestuderen.

In de afbeelding is dit te zien. De zwarten gaten in het huis zijn symbolisch bedoeld, omdat die in het verhaal terugkomen.

 

De verdeling - Maar Buiten Is Het Feest

Op voorhand hadden wij met onze groep besproken dat dit een belangrijk project is en dat wij dus veel tijd zouden besteden aan het maken van dit dossier en presentatie. Het werk hebben wij door 2 gedeeld hierdoor zijn we met tweetallen gaan werken. Daarna hadden we ook dit werk weer opgedeeld zodat we ieder een overzichtelijk doel hadden. Ook had ik deadlines toegevoegd aan onze planning die ervoor moesten zorgen zodat wij niet in tijdnood kwamen. Het leesdossier bestaat in grote lijnen uit een: samenvatting, analyse, bronnenonderzoek, interview, literair oordeel, essay en een boekenlijst. Ook bevat het dossier natuurlijk een van de bronnen die ik gebruikt heb voor mijn project.

 

Samenvatting Maar buiten is het feest

De Roman Maar Buiten Is Het Feest is onderverdeeld in 4 delen:

 • Vaders
 • Weijntjes opkomst
 • Zonnes opkomst
 • Moeders

In alle delen is de hoofdpersoon Zonne/Weijntje, dit is één persoon. De ik persoon is een jaar of dertig. Zij zit midden in een rechtszaak om de voogdij van haar nichtje Lotte. Zij wil haar uit de handen houden van haar biologische vader Sijmen. Lotte’s moeder en stiefvader zijn omgekomen door een brand in hun eigen huis. Waarom Zonne Lotte per se wil opvoeden wordt in de loop van het verhaal duidelijk. Ook wordt duidelijk waarom zij zichzelf Zonne en Weijntje noemt. Zij vertelt in het verhaal namelijk haar leven uit het verleden toen zij een kind was.

 

Vaders

Dit deel wordt in 2 delen opgedeeld: Weijntje en Zonne

Het boek begint met het deel Zonne:

Het boek begint op de dag dat Zonne naar de rechtbank moet, maar het is in het begin nog niet helemaal duidelijk waarom dat het geval is. Wel wordt er al een enkele keer over een meisje Lotte gesproken die op dat moment op school zit. Haar vriend Sander gaat naar Lotte terwijl zij naar de rechtbank gaat. Er staan veel fotografen bij het gerechtsgebouw te wachten. Zij staat hen te woord en vertelt dat zij de voogdij over Lotte op zich wil nemen. Haar biologische vader Sijmen wil het kind toegewezen krijgen en Zonne gaat alle mogelijke moeite doen om dat te voorkomen. Aan het einde van het derde hoofdstuk Zonne arriveert deze vader Sijmen ook bij de rechtbank.

Weijntjes deel:

In de hoofdstukken die Weijntje worden genoemd, maken we kennis met een ik-vertelster Weijntje die over haar vader Solomon van der Son en haar stiefvader Sijmen Karbouw vertelt. Haar moeder heeft haar man  aan de kant gezet, nadat hij was vreemdgegaan met het buurmeisje. Zij wil niets meer van haar man weten en na een tijdje zien ook de kinderen hem niet meer. Haar moeder voelde zich verraden en schaamde zich dood als echtgenote. Dit was omdat zij dacht dat zij niet goed genoeg meer was voor haar man, en dat hij daarom vreemd was gegaan. Zij had nergens meer zin in.

Op een dag gaan ze met zijn alle naar de kermis en Weijntje’s moeder is onder de indruk van een kermisfotograaf, Sijmen. Op het moment dat zij hem heeft ontmoet voelt zij zich weer begerenswaardig en ziet zij het leven weer zitten. Na een paar weken trekt die bij haar in. Het blijkt dat de man over buitengewone seksuele capaciteiten beschikt. Haar moeder heeft alleen nog maar oog voor Sijmen, zo trots is ze dat zij de ideale vrouw kan zijn voor zo’n knappe man. Maar Weintje voelt zich niet prettig in de nabijheid van Sijmen. Zij ontdekt dat hij overal in huis (slaapkamers, badkamer) gaatjes in de muren heeft aangebracht, waardoor hij haar kan bespieden.

Ook moeten de drie meisjes al snel helpen in de fotoshop die Sijmen heeft opgezet in de kleermakerswinkel van hun vader Solomon van Son.

 

Weijntjes opkomst

Dit deel begint met een citaat van Dorethea Lange: “Een fotograaf wordt net zo min bij toeval fotograaf als een leeuwentemmer leeuwentemmer.”
Oftewel een fotograaf heeft de neiging om mensen te bestuderen en hen vast te leggen.

Dit tweede deel gaat voornamelijk over het verleden van Weintje. Hier is zij ongeveer negen jaar.

Zij weigert de naam van haar stiefvader, Karbouw aan te nemen. Hij komt steeds vaker te dicht in haar buurt. Ook heeft hij meer dan gezonde belangstelling voor haar mooie zus Laura. Omdat hij op jaarmarkten en kermissen foto’s maakt om zich in het onderhoud te voorzien, neemt hij eerst Laura mee en later ook Weijntje. Sijmen heeft een kast met mappen waarin hij van veel vrouwen in zijn omgeving foto’s en allerlei informatie heeft. Dit gebruikt hij later in het boek als chantagemiddel en bewijsmateriaal om macht over de desbetreffende vrouw te krijgen. Op verjaardagen gaan er in de familie van Sijmen (broers en schoonzussen) smerige foto’s rond. Weijntje schrikt wanneer zij er ook een van haar moeder ziet. Het is tragisch dat Weijntje zich thuis helemaal niet veilig voelt en bij haar moeder geen gehoor vindt. Zij vertelt haar moeder namelijk dat Sijmen haar begluurt door alle gaten die in huis zijn gemaakt. Hierop antwoord haar moeder dat Sijmen het fijn vindt om haar overal te kunnen zien, en dat de gaten niet voor Weijntje zijn gemaakt.

De enige die echt aandacht voor haar heeft, is haar muzieklerares Verbeet. Die stimuleert haar vanwege haar mooie stem extra lessen te nemen en mee te doen aan een wedstrijd in de hoofdstad. Sijmen is het daar helemaal niet mee eens, maar gaat toch met Weijntje samen naar de hoofdstad. Hij begint tijdens de reis en het verblijf voor het eerst Weijntje seksueel te misbruiken. Wanneer Weijntje moet optreden bij de wedstrijd, vraagt de presentator van te voren wat haar naam is, zij kiest op het allerlaatste moment voor de naam Zonne (de naam van haar echte vader Van Son, en de koosnaam die hij haar altijd gaf.) Vanaf dat moment 
ontstaat er een nieuw persoon in haar, door deze naam verzet ze zich tegen Sijmen. Vanaf nu is Weijntje niet meer het bange meisje maar is zij Zonne, het meisje dat voor zich zelf opkomt. Deze kracht in haar voelt ze als ze daar optreedt.

 

Zonnes opkomst

Zonne heeft het gemaakt en kan er mee omgaan om volop in de schijnwerpers te staan en om door andere bekeken te worden. De wedstrijd in de stad heeft Zonne niet gewonnen, maar ze heeft wel veel indruk gemaakt. Weijntje bestaat niet meer en Zonne heeft haar plaats ingenomen. De vertelstijl is nu vanuit Zonne. De spiegel wordt een belangrijk element. Vroeger durfde Zonne helemaal niet in de spiegel te kijken, maar er is ook een negatieve situatie. Sijmen heeft in de fotozaak een spiegel opgehangen die Zonne vanachter de toonbank kan zien. De spiegel staat zo gericht dat Zonne ziet dat Sijmen zichzelf bevredigt en haar vervolgens bij haar roept. Op dat moment is ze al negen keer slachtoffer van Sijmen geworden en weet dat ze er niks tegen kan doen. Wel maakt ze aantekeningen in haar schoolagenda in de vorm van een ijsbloem. Zonne heeft ook het vermoeden dat Sijmen en Laura seks met elkaar hebben en als Zonne ze betrapt op zolder worden ze allebei boos. Ook het jongste zusje Isa begint vermoedens te krijgen.

Mevrouw Verbeet heeft Zonne opgegeven voor een talentenprogramma op tv en ze wil dat Zonne daarvoor oefent. Sijmen is er niet mee eens maar mevrouw Verbeet krijgt hem zover dat Zonne toch mee mag doen. Ze presteert enorm goed en geniet van de aandacht en de lenzen die op haar zijn gericht. Dit is het begin van een goedlopende carrière. Op het toneel beslist zij hoe iedereen haar ziet en je hebt de macht over je publiek, dat is een veilig gevoel.

 

Moeders

Dit vierde deel wordt onderverdeeld in 3 hoofdstukken Zonne en 2 hoofdstukken Weintje. In de hoofdstukken met Zonne wordt weer in het verhaalheden aandacht besteed aan de rechtszaak. Tijdens het redden van Lotte uit de brand heeft Laura Zonne opgebeld en gezegd dat Sijmen haar dochter niet in handen mocht krijgen. Dit verteld Zonne in de rechtszaal en dan komt het hele verhaal naar buiten. Dat Zonne vele malen het slachtoffer was van Sijmen en ze verteld over de ijsbloemen in haar oude schoolagenda. De rechtbank kan dit niet als bewijs zien omdat een ijsbloem van alles kan betekenen.

In de pauze komt mevrouw Verbeet met de mededeling dat ze wilt getuigen tegen Sijmen. Dit wordt niet toegestaan, maar Verbeet verteld wel dat ook zij seks met Sijmen heeft gehad om de carrière van Zonne te redden en vooruit te helpen. Zonne geeft deze informatie door aan haar advocaat.

De hoofdstukken Weijntje wordt nu vertelt in de zij-vorm. Ze vertelt over de dood van haar vader van wie ze enkele herinneringen via diens familie krijgt. Het zijn opnamen van een optreden van haar. Haar echte vader is dus een keer tussen het publiek geweest.  Hij had altijd van haar gehouden.

Wanneer Sijmen voelt dat hij Zonne gaat verliezen gaat hij grover te werken. Weijntje heeft door haar carrière meer zelfvertrouwen gekregen en besluit dat het zo niet verder kan en wil er een einde aan maken. Dit lijkt een het keerpunt in haar leven te zijn. Ze vindt het genoeg geweest en weet voortaan hoe ze zichzelf seksueel kan laten genieten door te masturberen. Als  ze zelf een orgasme veroorzaakt ziet ze dit als overwinning op Sijmen. Als hij later die dag weer seks met haar wilt stribbelt ze niet tegen en laat hem z’n gang gaan. Ze zorgt ervoor dat haar moeder het hoort en er nu niet om heen kan, dat Sijmen ook haar tweede dochter misbruikt. Hierdoor moet haar moeder stappen ondernemen en zet ze Sijmen het huis uit.

 

Laatste hoofdstukje van Zonne: Na de rechtszaak wordt ze wordt geconfronteerd met Sijmen die boos op haar is, omdat hij zelf voor Lotte wil zorgen. Zonne vindt dat Lotte tegen hem beschermd moet worden. Na de rechtszaak Zonne bezoekt haar moeder en maakt haar het verwijt dat zij niet in de rechtszaal als getuige is opgetreden. Moeder huilde en vertelde dat ze ook misbruikt is en gechanteerd is met foto’s. Ze voelt zich schuldig aan alles wat er is gebeurd.

 

Analyse - Maar Buiten Is Het Feest

Personages

Weijntje: Weijntje is de hoofdpersoon van het boek en is een round character. Zij is op het begin lief, gehoorzaam en behulpzaam. Wanneer haar vader vertrokken is neemt zij samen met haar zus Laura het huishouden over omdat hun moeder niks meer doet. Weijntje is dus een klein onschuldig meisje van ongeveer 9 jaar. Maar op het moment dat Sijmen bij hen intrekt, voelt ze zich niet meer op haar gemak in haar eigen huis. Dit is vanaf het moment dat zij in de gaten heeft dat hij overal gaten in het huis heeft geboord om iedereen te begluren. En omdat hij rare opmerkingen over hen maakt en ook vaak aan hen zat. Zo zei hij bij de gelegenheid waar werd gevierd dat zij de achternaam van Sijmen hadden gekregen

“ Een lekkere, stevige meid ga jij me worden, hé?” En ondertussen zat hij aan haar kniekousen en de zoom van haar feestjurkje.

Weijntje veranderde door hem in een bang onzeker klein meisje. Ze wilde dan ook niets liever dan uit zijn buurt blijven. Op een gegeven moment betaste hij haar ook onzedelijk. Op een dag bij hem in de winkel gaat hij onder haar trui met zijn handen. Dit is de eerste seksuele aanraking tussen Sijmen en Weijntje.

“ Dit was het verraderlijkst: dat hij je het idee gaf dat alles wat hij deed toch in wezen iets was van ons samen, een avontuurlijk en geheim, verbond, en dat het kinderachtig zou zijn er niet aan mee te doen.”

Zij was negen jaar hier, dus zij snapte niet precies wat haar stiefvader met haar deed. Maar zij wist wel dat het niet klopte en normaal was wat hij bij haar deed. Haar eigen vader deed dit namelijk nooit.

Weijntje mocht mee met haar stiefvader naar het volksfeest dat elk jaar in de hoofdstad plaats vond. Daar heeft haar Stiefvader haar voor het eerst echt seksueel misbruikt bij haar geslachtsdeel. Vlak daarna moest ze optreden op dat volksfeest want ze deed mee aan een wedstrijd. Toen de presentator vroeg of Weijntje Kabouw de juiste naam was zei zij nee. “ Zeg maar Zonne” Op het moment dat de presentator dat vroeg knapte er iets in haar, waarbij ze bedacht had niet meer Weijntje dat zielige meisje te zijn, maar Zonne, het meisje dat voor zichzelf opkomt en stevig op haar eigen benen staat. Vanaf dit moment begint zij met een schone lei en gaat zij als Zonne door het leven.

Zonne: Zonne wordt haar artiestennaam, want Sijmen mag absoluut niet weten dat zij zichzelf Zonne noemt voor de buitenwereld. Voor de mensen om haar heen thuis blijft zij nog steeds Weijntje, alleen voor zichzelf is zij dan Zonne. In het deel Zonne, wordt ze verkracht door haar stiefvader. Dit is op een gegeven moment een dagelijkse gewoonte. Af en toe probeert zij zich te verzetten, maar dat lukt niet. Hij wint altijd. Zij verandert hierdoor in een hard persoon die niks van zichzelf laat zien. Zo is zij op school de grappigste en luidruchtigste persoon, die het hoogste woord voert. Zij doet op school zo vrolijk zodat niemand iets aan haar zal merken wat werkelijk in haar om gaat. Ook komt er een afstand tussen haar zus, moeder en haar. Ze kon niet vertellen wat hij met haar deed. Alleen bij Isa kon zij nog de oude Weijntje zijn. Op een dag in de pauze op school is Zonne bezig in haar agenda, dan komt Isa bij haar zitten en vraagt wat er staat. Er stond onder de douche en daarachter een ijsbloem. Isa probeerde te raden wat er achter het woord douche stond. Toen zei zij: “ Ik weet het ik weet het wel het is een ijsbloem!” en daarna zei ze: “ Het is veel te warm voor ijsbloemen, en in de douche al helemaal.” Vanaf dat moment tekende Zonne bij iedere dag dat ze werd verkracht een ijsbloem. Zij kreeg een hekel aan haar lichaam, vooral omdat het zo gewild was. Tijdens een voorstelling wordt Zonne voor het eerst ongesteld. Vanaf dit moment is zij niet meer bang voor de schijnwerpers. In het boek staat: “ Tot nog toe had zij de macht overgedragen aan de toeschouwer, zich door hem terug laten dringen en haar ziel geloken, maar vanaf vandaag keerde zij de rollen om. “ Te zien zijn was immer ook de uitweg.” Zij besefte hier dat in de schijnwerpers staan de veiligste plek was, wanneer alle ogen op je zijn gericht kan je niks overkomen. Zij voelde zich opper machtig op het podium, hier kon haar stiefvader haar niks maken. Vanaf dit moment gaat zij haar lichaam waarderen en liefhebben. Later in het boek wanneer haar Vader overlijdt, krijgt zij een doos van haar Tante opgestuurd. Dit was een doos van haar vader waarin hij spullen bewaarde van zijn oude gezin. Er zat een tape in: “MIJN DOCHTER LAAT VAN ZICH HOREN” . Zij besloot hem te bekijken. Zij zag zij het was op het volksfeest, waar zij voor het eerst optrad. Zij besefte dat haar vader daar dus was. Toen zij de tape een paar keer had bekeken besloot ze inderdaad van zich te laten horen. Toen haar stiefvader binnenkwam om haar weer te verkrachten, schreeuwde zij heel hard, zogenaamd van genot, zodat haar moeder het zou horen. Haar moeder had hen betrapt, hierdoor heeft zij haar man het huis uit getrapt. Door deze actie had Zonne zich zelf overwonnen en was zij voorgoed van die smeerlap af. Ze heeft leren opkomen voor zichzelf.

Weijntje en Zonne zijn dus dezelfde persoon maar tegelijkertijd ook weer verschillend. De hoofdpersoon maakt een grote geestelijke ontwikkeling door. Zij heeft veel moeten doorstaan maar uiteindelijk kiest zij voor zichzelf en kan zij zich verzetten tegen haar stiefvader. Door wat zij allemaal heeft meegemaakt, stopt zij alle energie in de rechtszaak voor haar nichtje Lotte. Zij zal en moet uit de handen blijven van Sijmen. Daar vecht zij dan ook hard tegen.

 

Sander: Sander is de man van Zonne. Hij is een zeer sympathieke man, die er altijd voor Zonne is en haar helpt met alles. Ook staat hij altijd achter haar beslissingen. Ondanks dat hij het moeilijk vindt dat zij misschien een kind krijgen, past hij zich aan. In het boek staat: “Zijn kracht is oppervlakkigheid.”

Hij is zeer luchtig in het gemak waarmee hij dingen opneemt. Hij is laconiek, en onnadenkend vrolijk. Sander heeft een vrije geest en is een zorgeloos type. Hij  doet dingen zonder er al te veel over na te denken. Zo nam hij Zonne een keer mee naar een naaktstrand, naar de zee, omdat hij van haar houdt en zij 6 maanden gelukkig waren. Dit deed hij zonder erbij na te denken dat Zonne daar nog nooit naar toe is geweest vanwege haar verleden.

Maar deze manier waarop hij in het leven stond vond Zonne juist geweldig en was de reden waarom zij op hem verliefd was.

 Maar Buiten Is Het Feest

Laura en Isa

Laura: Zij is de oudere zus van Weijntje. Op het begin kunnen zij het goed met elkaar vinden. En trekken zij veel met elkaar op. Maar wanneer Sijmen bij hen komt wonen, en hen allebei seksueel mishandelt verandert Laura. Zij lijkt op een arrogante zus die ook nog eens jaloers lijkt te zijn op de aandacht die Weijntje krijgt van Sijmen. Later in het boek wanneer zij het huis uit vlucht omdat zij zwanger is geraak zegt  zij tegen Weijntje: “Ik zie jou hetzelfde doen, nu, om hem maar bij Isa weg te houden. Toegeven, meegeven, aandacht afleiden van je kleine zusje. Hem tevreden houden in de hoop dat hij haar met rust laat.”

De reden van haar gedrag was dus puur en alleen om haar kleine zusje in bescherming te nemen.  Toen Weijntje dit begreep en Sijmen het huis uit was, werd hun band ook weer heel goed.

Isa: Isa is haar kleine zusje, die eigenlijk niet zo veel mee krijgt van de situatie in het huis. Zij is ook te jong om het allemaal te begrijpen. Maar later in het boek krijgt zij toch wel wat vermoedens dat er wat aan de hand is thuis. Ook is zij een goede steun voor Weijntje, want bij haar kan Weijntje zichzelf nog zijn.

Vader: Hij komt over als een onsympathieke man omdat hij is vreemd gegaan. Ook omdat hij zijn gezin heeft verlaten, en nooit meer iets van zich heeft laten horen. Alsof hij niet om zijn eigen kinderen gaf. Verder is hij uiteindelijk de gene geweest die Zonne de kracht gaf om niet meer te accepteren wat Sijmen met haar deed. Dit kwam dus omdat hij was overleden en zij die tape toegestuurd had gekregen.

Lotte: Lotte is het nichtje van Zonne en het kind van Sijmen en Laura. Het is een dapper kindje wat al wat levens ervaring heeft voor een meisje van haar leeftijd. Dit komt doordat zij al heel wat heeft meegemaakt. Zoals de brand in haar huis, zij heeft haar moeder zien dood gaan en de rechtszaak over haar voogdij. Zij is slim en begrijpt goed wat er aan de hand is met de rechtszaak. Zij vraagt meerdere keren of het goed komt, wanneer zij dan Zonne’s gezicht ziet weet zij zelf heel goed dat nog niks zeker is.

Sijmen Kabouw: Sijmen is een charmante, knappe man wie gemakkelijk elke vrouw kan inpalmen en ze daarna misbruikt. Hij maakt belastende foto’s van de vrouwen waardoor hij goed chantagemateriaal heeft. Hij misbruikt zijn (stief)kinderen al vanaf jonge leeftijd en is erg goed in het schuldgevoel bij zijn slachtoffers neer te leggen waardoor het gezin uit elkaar valt.

‘…helemaal wanneer je, zoals zij, toch al wat ouder bent.’ Ondertussen zwaaide Sijmen vol enthousiasme terug. ‘Om dan te moeten opboksen tegen iemand die zo veel jonger is, zo onweerstaanbaar als jij, stukken knapper. En dan ga jij de komende jaren ook nog eens alleen maar mooier worden. Uitbotten, opbloeien. Daar kan zij onmogelijk tegenop. Zie haar nou staan, zo blij, die weet van niks. God, als zij ook maar zou vermoeden wat jij voor een plezier met mij gehad hebt, wat zou ze je gaan haten! Moeder en dochter, nee, dat is geweest, voorbij, vanaf vandaag zijn jullie rivalen.’

Hij boort gaten in het hele huis zodat hij de kinderen overal kan bekijken.

In het begin van het boek is Sijmen erg aardig en heeft het beste met de kinderen voor. Als duidelijk wordt dat hij zijn stiefkinderen misbruikt krijgt hij vaker woedeaanvallen en heeft hij het beste met zichzelf voor.

Moeder: De moeder van Zonne is een jaloers type. Ze is op een kwetsbaar moment met Sijmen in zee gegaan nadat ze haar man vanwege een affaire uit huis had gezet. Sijmen voelde dit aan en maakt haar afhankelijk van hem. Maar ook zij wordt ouder en moet ze toezien hoe Sijmen seks heeft met haar eerste dochter Laura, en daarna met Zonne. Ze is jaloers op Laura en denkt dat het Laura d’r keuze is.

‘Wat hád ik moeten zeggen dan? Dat hij Laura neukt? Is dat wat je had willen horen? Dat die meid hem keer op keer verleidt en dat hij hem er liever bij haar in hangt dan bij mij. Is het niet genoeg dat het gebeurt, moeten we het met elkaar nog nabespreken ook?’

Uiteindelijk zegt ze tegen Zonne dat als ze merkt dat Sijmen ook haar misbruikt, ze hem de deur uit zet. Op dat moment heeft Zonne net besloten er een einde aan te maken en weet nu dus hoe ze dat moet doen. Ze zorgt ervoor dat haar moeder hoort dat ze seks hebben en dan zet ze Sijmen ook uit huis. De moeder is slachtoffer maar ook dader. Ze wist wat er speelde in haar huis maar wilde het niet onder ogen zien en toegeven doordat ze ook slachtoffer was van Sijmens manipulatie, chantatie en manipulatie . Ze was erg stil en gesloten en je komt in het boek niet veel over haar te weten.

 

Tijd en Ruimte - Maar Buiten Is Het Feest

Het boek is totaal niet chronologisch. In het boek zijn eigenlijk twee verhalen. Het ene verhaal speelt zich af in de tijd waar Zonne ongeveer dertig is en de rechtszaak in volle gang is. Het andere verhaal gaat over haar verleden. Tijdens de dag van de Rechtszaak vertelt zij over haar jeugd. Het boek switcht de hele tijd van het heden naar haar verleden. Zij vertelt over haar verleden zodat uiteindelijk duidelijk wordt waarom zij nou per se de voogdij van Lotte wil, en absoluut niet wil dat zij door haar eigen  biologische vader wordt opgevoed. De vertelde tijd in het boek is dus ongeveer twintig jaar.

 

De Ruimtes die een grote rol spelen zijn de doka in de fotoshopwinkel van haar stiefvader. Wanneer zij hier is voelt zij zich veilig en kan haar niks overkomen. De doka is een donkere kamer zonder een straaltje licht. Dit is omdat daar de foto’s worden ontwikkelt en zodra daar licht bij komt zijn die verpest. Wanneer Weijntje hier was  en aan de buitenkant van de kamer een lichtje brandde kon Sijmen niet naar binnen. Zij bracht haar tijd hier dan ook vaan door. Verder is het podium ook een belangrijke plek. Want daar voelt zij zich oppermachtig. Ook hier kan haar stiefvader niks maken, doordat alle ogen op haar gericht zijn.

De veiligste twee plekken voor haar zijn dus een donkere kamer waar niemand haar kan zien en het podium een plek waar juist alle ogen op haar zijn gericht. Het opvallende is dus dat dit twee plekken zijn die totaal het tegenovergestelde zijn van een plek om je veilig te voelen, maar zij hebben gemeen dat op die twee plekken haar stiefvader niet bij haar kan en haar dus ook niets kan maken.

Verder is hun eigen huis, waar Zonne woonde in haar jeugd, een onveilige plek. Hier kan Sijmen doen met haar wat hij wil. Ook zitten er overal gaten in de muren door het hele huis heen. Die heeft hij gemaakt zodat hij altijd iedereen kan begluren waar en wanneer hij  maar wil. Door die gaten voelt Weijntje zich totaal niet veilig in haar eigen huis.

Doordat Weijntje het eerste gat in haar muur in haar kamer ontdekte kreeg zij in de gate dat er iets niet klopte aan Sijmen. De gaten staan dus symbool als het begin van alle ellende.

 

Titelverklaring - Maar Buiten Is Het Feest

De titel is logisch te verklaren. ‘Maar buiten is het feest’ wordt voor een groot deel verteld door Zonne. Daardoor wordt er met deze titel gedoeld op haar gevoel. Bedoeld wordt dat wanneer zij niet thuis is en dus buiten Zonne veilig is. Dat gevoel van veiligheid is voor haar positief wat overeenkomt met het woord feest wat ook een positieve gebeurtenis is. Binnen wordt  het huis bedoeld waar zij nooit veilig is omdat zij continu wordt bekeken door gaten in de muren en gevaar Sijmen, die altijd op de loer ligt. Ook komt de titel één keer terug in het verhaal: ‘Meiden, kom op,’ spoorde Tessa ons aan. Ze wiegelde met haar schouders en schudde haar rode krullen alsof ze alvast de samba aan het dansen was, ‘kam je haar, pak je jas, binnen zit je veilig, maar buiten is het feest. Op naar de gebrande pinda’s en de noga.’

 

Motto - Maar Buiten Is Het Feest

 1. ‘De beste camouflage is je eigen persoonlijkheid omdat niemand zal willen geloven dat die echt is.’ Dit is een citaat van de Russische schrijver Fjodor Dostojevski. Hij wil hiermee zeggen dat je jezelf niet anders moet voordoen dan je bent, mensen denken toch dat je, dit doet. Dit komt in het boek voor op bladzijde 11, waar Zonne zegt dat plankenkoorts een tragische vergissing is. Zij doelt hiermee dus op het citaat van de Russische schrijver.
 2. ‘De fotograaf wordt net zomin bij toeval fotograaf als de leeuwentemmer, leeuwentemmer.’ Er bevinden zich nog twee motto’s in de kern. Dit is daar één van uit het deel ‘Weijntjes opkomst’ wat begint met een citaat van fotografe Dorothea Lange
 3. Een lang citaat uit ‘On photography’ van de Amerikaanse schrijfster Susan Sontag, waarin fotografie onder andere als een daad van agressie wordt uitgelegd, is het motto van ‘Zonnes opkomst’.

 

Motieven - Maar Buiten Is Het Feest

Concreet motief - Maar Buiten Is Het Feest

-           Foto motief

De foto’s zijn een heel belangrijk motief in het verhaal omdat zij de reden zijn dat Sijmen macht over heel veel mensen krijgt en ongehinderd zijn “duisteren” praktijken kan voortzetten. Citaat (blz 175) ‘Sijmen hield niet alleen alles wat in huis gebeurde nauwkeurig bij, met het jaar werd ook zijn greep op Zonnes vriendinnen en hun families steviger. Tot in wijde omtrek van het dorp wist hij wat er speelde. Over leveranciers en winkeliers had hij materiaal verzameld, maar bijvoorbeeld ook over het schoolhoofd en twee leraren bij wie zijn meisjes in de klas zaten.’

-           Erotische motief:

Niet alleen Zonne, de hoofdpersoon, wordt in het boek misbruikt. Ook haar zusje en vriendinnen van haar moeder worden verkracht. Omdat dit de kern is van het verhaal komt het vaak voor en is het dus een belangrijk motief. Citaat: (blz. 144)  ‘Dat kan ik, wist je dat, toevallig kan ik dat heel goed.’ Hij plantte een knie tussen de mijne en duwde mijn benen van elkaar. ‘Een kwestie van gewoon eens durven…’ Hij grijnsde breeduit. ‘…en voelen hoe dat is. Net als het hele leven.’ “

Later in het boek word deze activiteit agressiever. Citaat: (blz. 222) “ Sijmen trok haar over de vloer, nijdig, zonder dat ze wist waarom. Dit was niet de eerste keer dat hij haar bed omkieperde terwijl zij lag te slapen. Ook in alledaagse situaties, waar het vroeger bij druk en dreiging bleef, nam hij tegenwoordig steeds vaker zijn toevlucht tot geweld. Plezier had hij daar niet in, leek het. Hij moest. Hij werd gedreven. Uitbarstingen als deze kwamen vaker en heviger. Veel was daar niet voor nodig. Het ging om op zulke momenten niet om seks. Niet in de eerste plaats. Er was geen oorzaak. Het simpele feit dat hij zoiets als dit straffeloos kon doen, leek hem ertoe te drijven.’

-           Rechtszaak motief

Het boek is een beschrijving over het leven van Zonne/Weijntje. Omdat Laura was overleden vindt er een zaak over de voogdij van haar dochter plaats. Doordat dit uitloopt op een rechtszaak komt het afschuwelijk incest verhaal van Zonne naar boven. De rechtszaak loopt als een chronologische rode draad door het verhaal. Dit is knap gedaan omdat het verhaal constant wordt onderbroken met een bladzijde over het leven van Zonne. De rechtszaak is dus een belangrijk motief omdat het een rode draad is in het verhaal.

-           Jaarmarkt motief

Het begrip jaarmarkt komt vele male voor in het verhaal. In het verhaal betekend het dat Sijmen steden afreist waar een kermis of circus stond en hier foto’s maakten en verkocht. Later in het verhaal krijgt het begrip een extra betekenis voor Zonne. Omdat deze jaarmarkt synoniem wordt aan een plek waar je seksueel misbruikt wordt. Ook was dit de plek waar Zonne haar moeder Sijmen had ontmoet en waar Zonne haar eerste optreden had.

-           Haar echte vader (motief)

Een bezittelijk voornaamwoord zoals mijn of haar gevolgd door het woord “vader” komt veel terug in het verhaal. (blz 261) Hij zat tussen allerlei spullen die van haar vader waren geweest. In het begin van het verhaal kan zij niet begrijpen waarom hij vreemd was gegaan. Typerend voor deze periode is dat ze nog geen oordeel heeft geveld en met zichzelf aan het bedenken is of ze nu beter wel of geen afstand van hem kan houden. Dan denkt zij dat het onmogelijk is om hem nog te spreken omdat het al te lang geleden is. Als ze in het verhaal misbruikt wordt wil ze eigenlijk naar hem toe maar denkt dan dat haar vader dit niet zal begrijpen. Ten slotte is haar vader overleden en kan zij dus niet meer naar hem toe. Het enige wat ze dan nog van hem heeft is een doos met een aantal voorwerpen.

 

Abstract motieven - Maar Buiten Is Het Feest

-           Dissociale persoonlijkheidsstoornis

Dit motief komt continu voor bij de stiefvader van Weijntje. Hij is makkelijk met vrouwen en op dit gebied kan hij zich niet beheersen. De reden voor deze drang is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat  Sijmen aan een dissociale persoonlijkheidsstoornis lijdt. Een symptoom is bijvoorbeeld een gebrekkig of verstoord inlevingsvermogen. Wat overal in het boek terug komt. Wanneer hij Weijntje verkracht doet dat vaak pijn maar dat doet hem niks. Hij vindt het vaak alleen maar beter.

-           Paranoïditeit

Ook is hij in zekere mate paranoïde, waardoor hij alles vast wil leggen om macht te hebben over anderen. Citaat: (blz. 175) ‘Gestaag groeide het archief in zijn kantoor, waarvoor elk kwartaal een nieuwe bestelling bruinkartonnen mappen binnenkwam. Daarin bewaarde hij foto’s die hij gemaakt had, openlijk van vrouwen die het met praatjes en beloftes tot bepaalde poses had verleid of heimelijk met zijn verborgen camera of telelens.’

-           Bekeken worden (motief)

In het boek komt het verschijnsel bekeken worden veelzijdig terug zowel thuis wanneer haar stiefvader Sijmen zijn stiefdochter begluurd. Maar ook wanneer zij als artiest in de spotlichten staat. Voelt zij zich bekeken. Dit motief komt meerdere malen terug in het verhaal. Dit citaat is van het kantelpunt waar Zonne zich sterk gaat voelen en zich niet meer laat intimideren door alle blikken om haar heen. Citaat: (blz. 235) ‘Tot nog toe had zij de macht overgedragen aan de toeschouwer, zich door hem terug laten dringen en haar ziel geloken, maar vandaag keerde zij de rollen om. Te worden waargenomen! En tegelijk nam zij zichzelf waar, daar tussen die coulissen, in een vreemde jurk die stonk en niet goed paste, in dat lichaam waaraan ze zo vaak een hekel had omdat haar stiefvader er zo van hield -….’

 

Conflict - Maar Buiten Is Het Feest

Het conflict dat in het boek centraal staat is het kindermisbruik en de pedofilie die in het gezin plaatsvindt. Het misbruik dat Sijmen van de dochters maakt en de manier waarop hij dit gezin weet te manipuleren is verre van gewoon, en in veel gevallen zeer schokkend. Hij bepaalt alles in huis en iedereen heeft maar naar hem te luisteren, wat Sijmen wil gebeurt dan ook. Dit gedrag beïnvloed wijntje en haar zussen zo erg dat wijntje uiteindelijk “verandert” naar Zonne.

 

Perspectief - Maar Buiten Is Het Feest

In het begin van het boek zijn alle hoofdstukken die over Weijntje gaan vanuit een ik-perspectief geschreven en die van Zonne vanuit een verteller. Dit blijft niet het hele boek doorgaan het keert later om. Dan zijn de hoofdstukken die Weijntje heten in een personale perspectief geschreven en die van Zonne vanuit een ik-perspectief. In de structuur worden de vertellers dus omgekeerd. Het is ook een goede keuze om het om te keren want het heeft te maken met de afstand die wijntje wil nemen tot de gebeurtenissen uit haar jeugd. Wijntje veranderd namelijk in Zonne en wil het verleden achter zich laten.

 

Thema - Maar Buiten Is Het Feest

Het thema dat Japin in deze roman aan het licht wil brengen is het seksueel misbruik in het gezin. De plek waar je als kind maar ook als volwassene je jezelf heet meest veilig moet voelen, is thuis. In het verhaal is dat duidelijk niet het geval, de psychisch gestoorde Sijmen misbruikt Wijntje en haar zussen en verder manipuleert hij alle vrouwen bij hem uit de buurt. Nadat hij de moeder van drie mooie meisjes heeft verleid, en met haar trouwt, richt hij zijn seksuele pijlen op de dochters. Sijmen begint met het misbruiken van de zus van Wijntje en misbruikt later Wijntje zelf. Sijmen is bovendien zo doortrapt dat hij van als zijn seksuele veroveringen foto’s maakt die hij in een dossier stopt. Hierdoor krijgt hij macht over alle vrouwen met wie hij seks heeft. Hij kan ze manipuleren en zo in hun macht houden. Daardoor kan het misbruik zo lang doorgaan, de vrouwen willen namelijk niet dat de foto’s uitkomen en houden daarom allemaal hun mond dicht. Het overkomt zelfs de muzieklerares van Wijntje, die haar lichaam moet aanbieden. Toch staat zij aan de basis van de ontdekking van het misbruik, Zonne haalt veel inspiratie uit haar muziek en uit de optredens die ze doet en krijgt daardoor het zelfvertrouwen om haar moeder te confronteren met de vreselijke werkelijkheid.

 Maar Buiten Is Het Feest

Literair Oordeel - Maar Buiten Is Het Feest

Het verhaal, ‘Maar buiten is het feest’, is bijzonder tragisch. Voor de lezer stopt het verhaal wanneer hij het boek dichtslaat, maar wanneer je dit verhaal in de reële wereld plaatst is het niet voor te stellen wat voor trauma dat persoon zijn leven lang bij zich zal dragen. Ook zijn sommige stukken zeer taai, omdat de schrijver lange volzinnen schrijft en andere heel onsmakelijk, de normen en waarden van ieder ander worden in dit verhaal totaal aan de kant gezet. Dit maakt het boek erg langdradig en daarnaast gaat het te diep in op activiteiten die niet decent zijn. De concrete motieven in het verhaal maken het handelen van Sijmen mogelijk. Hierdoor zijn duidelijke verbanden te leggen tussen bijvoorbeeld de foto’s en jaarmarkt. Doordat Sijmen foto’s maakt kan hij bepaalde gebeurtenissen in het boek ongestraft laten gebeuren. Ook de jaarmarkt zorgt ervoor dat er veel extra seksuele activiteiten plaatsvinden in het boek. Wat ook duidelijk te merken is tijdens de andere presentaties is dat het onderwerp pedofilie meerdere malen naar voren komt. Hierin is Arthur Japin niet helemaal origineel geweest.

De rode draad in het boek loopt chronologisch. Hiertussen zijn flashbacks waardoor de lezer steeds weer een stap bij het verhaal komt wat zich in het verleden had afgespeeld. Ondanks de vele onderbrekingen van het chronologische verhaal zorgt dit niet voor verwarringen.

 

Bronnenonderzoek - Maar Buiten Is Het Feest

 Artikel 1: Toen was pedofilie nog heel gewoon

© Volkskrant

Jennie Barbier

url: http://www.volkskrant.nl/vonk/toen-was-pedofilie-nog-heel-gewoon~a3633812/

Artikel 2: Incest en de sterke arm

Anneke S.C. Vissers

url: http://www.ntvg.nl/publicatie/incest-en-de-sterke-arm/volledig

Artikel 3:Je hebt allerlei soorten pedofielen

Anne Vegterlo

url: http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/mei/21/je-hebt-allerlei-soorten-pedofielen-1381980

Artikel 4: Waargebeurde verhalen gebouwd op drijfzand

Frank van Kolfschooten

url: http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2013/november/09/waargebeurde-verhalen-gebouwd-op-drijfzand-1312854

 Deelvragen beantwoorden met bronnen - Maar Buiten Is Het Feest

DeelvragenBoekBronnenonderzoek
Hoe gaat het gezin om met de situatie?
 • Doen alsof er niks aan de hand is
 • Zusjes beschermen
 • Niet erover praten
Niemand durft iets te zeggen.
Wat is opmerkelijk aan het gedrag van Sijmen, de verkrachter?
 • Gaten in het huis
 • Chantage
 • In het geheim doen
 • Doen alsof het normaal en leuk is

man > baas isonmachtiger > groter baas te zijn

 • Fysieke kracht
 • seksuele potentie
 • maatschappelijke macht
Wat voor effect heeft seksueel misbruik op de ontwikkelingen van het slachtoffer?
 • Op jonge leeftijd het huis verlaten
 • Anders voordoen in buitenwereld
 • Verandering van peroonlijkheid
 • Vertrouwens-problemen

Incest > Relatie

 • Jonge leeftijd > jaren doorgaan
 • Aanvankelijk > verzetten
 • Later > niet meer terug > medeschuldig
 • Verwarrend
 • Houdt
 • Afschuwelijk
 • Stiekem
Wat kan een buitstaander betekenen voor een misbruikt persoon?
 • Steun
 • Pushen leuke dingen te doen

 

complexiteit > zonder dwangmiddelen > alle partijen > vrijwillig onderwerpen aan zelfonderzoek en therapiehulpverleners, artsen, therapeuten etc. daarin ook meestal niet slagen > problemen toedekken zonder de hulp te roepen van de politie

 

Het Interview - Maar Buiten Is Het Feest

Interview Vragen - Maar Buiten Is Het Feest

 1. Wat is erg kenmerkend aan het gedrag van een slachtoffer?
 2. Wat voor effect heeft seksueel misbruik op een slachtoffer?
 3. Hebben slachtoffers nog een goede toekomst of zijn zij voor het leven beschadigd?
 4. Hoe worden slachtoffers geholpen?
 5. Wordt de dader ook geholpen in het proces?
 6. Hoe gaat de rest van het gezin om met het seksueel misbruik in het gezin zelf?

Uitwerking interview - Maar Buiten Is Het Feest

Wij hebben de Heer Kok geïnterviewd. Hij is vertrouwenspersoon bij ons op school  en hij heeft verstand over het onderwerp seksueel misbruikte kinderen. Wij zelf hebben 6 vragen en met behulp van die vragen worden onze hoofdvraag en deelvragen beantwoord.

Wat is erg kenmerkend aan het gedrag van een slachtoffer?

Vraag 1: Wat je kan zien aan een slachtoffer is dat ze zich vaak terug trekken en erg veel kritiek op zichzelf hebben. Ook kan een kenmerk zijn dat ze niks meer willen eten en zichzelf helemaal niet meer mooi en aantrekkelijk vinden waardoor ze onzeker worden.

Wat voor effect heeft seksueel misbruik op een slachtoffer?

Vraag 2: Een erg groot effect van seksueel misbruik is dat slachtoffers er een blijvende schade aan overhouden. Ze trekken zich terug in hun eigen wereld en zijn niet meer spontaan. Ze trekken zich terug en raken hun enthousiasme kwijt. Je wordt een hele andere persoonlijkheid doordat het heel ingrijpend is in je leven.

Hebben slachtoffers nog een goede toekomst of zijn zij voor het leven beschadigd?

Vraag 3: Het is mogelijk dat een slachtoffer nog een goede toekomst heeft en zich erover kan zetten maar daarvoor moet ze een hele lange weg afleggen naar onderandere acceptatie want je kan het niet meer terug draaien maar het heeft ook te maken met hoe het opgelost wordt in de thuissituatie.

Hoe worden slachtoffers geholpen?

Vraag 4: De slachtoffers worden geholpen met behulp van een therapie die een tot twee jaar duurt. In het begin wordt die therapie zeer intensief gedaan, meerdere keren per week en daarna iets minder vaak. Ook komt er later een soort van opvang traject. Dit duurt ook weer ongeveer twee jaar. Verder komen sommige kinderen  nooit over hun trauma. Dit ligt vaak aan de thuissituatie. Als je buiten je misbruikte vader of moeder een liefdevol gezin hebt of lieve vrienden hebt, die jou steunen is het verwerken vaak wat makkelijker. Wanneer je een lieve man of vrouw vind die volledig achter je staat en je goed begrijpt is dat vaak ook een geode hulp.

Wordt de dader ook geholpen in het proces?

Vraag 5: Op het moment dat het een politiezaak wordt, vervolgt de politie de  dader. En wanneer blijkt dat de dader een persoonlijkheidsstoornis heeft dat krijgt hij TBS. Ook worden zij vaak onder toezicht gesteld en dan krijgen zij verplichte therapie. De dader wordt dus ook geholpen met zijn stoornis. Maar vaak zijn die daders niet te helpen.

Hoe gaat de rest van het gezin om met het seksueel misbruik in het gezin zelf?

Vraag 6: De dader, meestal de vader, chanteert en dreigt vaak tegen het kind. Hij zegt vaak tegen het slachtoffer zoiets van: “Wel je mond hier over houden hè, want als mama hier achter komt gaan we scheiden en dat wil je natuurlijk niet.” Ook zeggen ze vaak dat het normaal is wat zij doen en dat het leuk is. Hierdoor houdt het slachtoffer vaak zijn mond omdat hij of zij dit niet op zijn geweten wilt hebben. Verder kon Meneer Kok zich bijna niet voorstellen dat de moeder of vader niet in de gaten heeft dat er seksueel misbruik in het gezin Moeders zien namelijk wanneer er iets mis is met hun kinderen en ze veranderen. De slachtoffers veranderen namelijk na mate het erger wordt. Ook worden zij vaak gesloten en gaan er slecht uitzien. Toch houdt de moeder vaak haar mond dicht omdat zij het niet wil geloven en het ook niet wil inzien. Meestal moet het slachtoffer zelf echt in actie komen om het te laten stoppen. Broers en zussen weten het vaak niet of hebben het niet in de gaten omdat de dader het zeer stiekem doet.

Op het moment dat het bekent is voor de buitenwereld schopt de moeder of vader de dader het huis uit. Op dit moment wil de moeder het dus pas onder ogen zien. Verder sleept het gezin algemeen het slachtoffer door de moeilijke tijde erna heen, en is dus een goede hulp.

De verslagen van het de andere presentaties

De Laatkomer - Dimitri Verhulst

Centraal in het boek staat het maatschappelijk probleem; gefakete dementie. Kort samengevat is Désiré de hoofdpersoon. Hij is al op leeftijd en besluit dat hij opnieuw plezier in zijn leven wil hebben. Hij wil daarom revanche nemen tegen de kleinerende houding van zijn vrouw. Hij verandert zijn leven door dementie te faken. Hierdoor kreeg hij ruimte die hij voorheen niet kende.

Door het onderzoek van dit groepje is gebleken dat het boek onrealistisch is. Dit blijkt al uit het uitgebreide bronnenonderzoek maar wordt bevestigd door het interview, want dementie faken staat niet geregistreerd, wat dus betekent dat het boek niet overeenkomt met de werkelijkheid.

 

Rico’s vleugels - Rascha Peper

Een mooi opgebouwd verhaal geschreven door Rascha Peper, met als thema pedofilie. Het boek is een verhaal over een echtpaar (Eduard en Cecile Rochèl) die schelpenverzameld en naar Nederland emigreren. Om het in- en uitpakken van de schelpen sneller te laten verlopen, wordt Rico ingehuurd. Rico is veertien en droomt van een betere toekomst. Hij wordt betast en verkracht door Eduard. Dit gebeurt geleidelijk, waardoor Rico verward raakt. Volgens het onderzoek is dit een realistische reactie, ook de manier waarop het boek agressiever wordt en door middel van chantage is het realistisch te noemen concluderen zij uit hun onderzoek. Toch is het boek onrealistisch, omdat Rico, Cecile en Eduard probeert te vermoorden.

 

De verstotene - Naima El Bazaz

Dit boek lijkt mij heel interessant, omdat ik vind dat andere culturen soms vreemd in elkaar zitten. Naima El Bazaz brengt deze onderwerpen aan het licht. Dit doet zij in de verstotene door middel van Mina. De hoofdpersoon Mina heeft een opstel geschreven waaruit blijkt dat ze tegen manier van leven in de Marokkaanse samenleving is. Hierdoor wordt Mina verstoten uit haar familie. Zij  wordt na tien jaar door haar vriend verlaten. Hierdoor raakt ze gefrustreerd meldt ze zich uiteindelijk ziek op haar werk. Ze brengt bezoeken aan een psycholoog. In het verhaal wordt later pas duidelijk. Door middel van flashbacks wordt duidelijk wat haar jaren geleden is overkomen en waarom zij zich nu voordoet als Amelie. De titel verwijst dus naar haar jeugd. Eerste onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de gevolgen van verstoten worden uit je gemeenschap?’. Dit antwoord uit de realiteit komt overeen met het verhaal. Manier van opvoeding komt ook overeen met de werkelijkheid en ook de derde deelvraag van dit groepje komt overeen met de maatschappij. Vanuit hun perspectieven is ‘de verstotene’ dus een realistisch boek.

 

Mannekino - Sybren Polet

Het groepje heeft dit project ‘Mannekino’ onderzocht. Een zeer diepgaand boek, met Guido Jagt als hoofdpersonage. De hoogbegaafdheid van Guido staat centraal in het verhaal. En tevens het maatschappelijke probleem. Volgens hun onderzoek is Guido een gedachte in plaats van een reëel persoon. Ook hebben zij de conclusie getrokken dat het boek onrealistisch is omdat een jongen van Guido zijn leeftijd veel talenten kan hebben. Maar wat Guido berekend onmogelijk is voor iemand die zo jong is. Daarnaast heeft dit groepje ontdekt dat hoogbegaafde kinderen hun hoogbegaafdheid kunnen verbergen. Dit is niet volgens het boek al rond het tiende levensjaar maar het kan voorkomen dat een kind pas tijdens de middelbare schooltijd dit gedrag gaat vertonen om niet op te vallen. Het antwoord op de derde deelvraag; hoe een hoogbegaafd kind zich gedraagt, is ongeveer gelijk aan maatschappelijke maatstaven. Toch maken de eerste 2 deelvragen dit boek onrealistisch.

 

De Helleveeg – A.F.Th. van der Heijden

In ‘De Helleveeg’ draait het om de ik-verteller Tiny. Zij is in haar jeugd verkracht, waardoor zij onvruchtbaar is geworden. Door dit jeugddrama verricht zij in het heden seksuele handelingen met haar neefje Albert. Het probleem in dit verhaal is de verkrachting, wat in dit verhaal een familiedrama is omdat deze handeling door familieleden wordt verricht. Dit komt volgens het onderzoek ook het vaakste voor omdat een familielid vertrouwen schept en dus niet verdacht is.

Omdat het boek zich afspeelde in de jaren vijftig blijkt volgens het onderzoek, wat in ging op de psychologische gevolgen van verkrachting, dat dit groepje het boek ‘De Helleveeg’ realistisch vindt.

 

Essay: Hoe gaan de auteurs om met de werkelijkheid in de boeken die tijdens de presentaties aan bod kwamen en in de boeken die ikzelf tot nu toe gelezen heb?

‘De werkelijkheid kan je niet opschrijven. Die is zo verbijsterend dat niemand het zou geloven.’, Simon Carmiggelt. Ik kan goed begrijpen dat veel mensen het hiermee eens zijn. Een boek is als het ware iets waar je induikt om even afstand te doen van de drukke wereld om ons heen. Men vindt het lezen waarschijnlijk ontspannend, wat ik me kan voorstellen. Wanneer je een film kijkt wil je niet zien wat de hele dag al voor je ogen voorbij komt. Wat me juist zo kan boeien is het verhaal wat anders loopt dan dat het in de realiteit zou doen. Misschien is het wel omdat we de hele tijd ons hoofd buigen over ingewikkelde stukken die wij in ons hoofd moeten proppen.

Toch waren niet alle boeken die waren gepresenteerd onrealistisch, volgens de verschillende onderzoeken is ‘de verstotene’ van Naima El Bazaz en ‘De Helleveeg’ van A.F.Th. van der Heijden realistisch. Dit valt te verklaren uit het feit dat er gedachten zijn die jij nooit hebt kunnen delen.  Daarom ben ik het ook niet geheel eens met Dhr. Carmiggelt. In bepaalde gebieden heeft men normen en waarden waar jij als Westerling weinig van kunt begrijpen. Dit is wel de realiteit. Maar omdat de cultuur sterk verschild met die van jouw, is deze gedachtegang voor jouw niet te bevatten.

Doordat er veel dingen op aarde zijn die feitelijk bestaan maar waarvan sommige groepen geen weet hebben zal je jezelf hierover altijd kunnen verwonderen op het moment dat je het ontdekt. Hierdoor vindt ik ook boeken met grote maatschappelijke overeenkomsten zeer interessant.

De boeken die ik in het verleden gelezen heb verschillen sterk van elkaar. Zowel qua niveau als onderwerp. Ik merk nu ook dat wanneer het niveau van het boek hoger wordt, de overeenkomst tussen realisme en fictie moeilijker te onderscheiden is. Belangrijk in een verhaal vind ik dat de tekst niet ongeloofwaardig wordt. De schrijver moet geen onzin vertellen. Een boek wat een redelijke afspiegeling is van de maatschappij biedt grip, hierdoor zal je makkelijk mee worden getrokken in het verhaal.

Bovendien zal de leeftijd een rol spelen. Wanneer je over weinig kennis beschikt zal je sneller iets aannemen dan wanneer je over veel kennis beschikt. Jongere mensen hoeven niet wezenlijk minder kennis te hebben dan ouderen maar meestal is dit wel een graadmeter.

De verschillen tussen boeken zijn enorm, de keuze enorm. Ikzelf kan deze conclusie trekken: ‘Het realiteitsgehalte in een verhaal is niet belangrijk, zolang het niet ongeloofwaardig is.’ Voor veel dingen in het leven is het waarschijnlijk ook voor schrijvers belangrijk te nuanceren. De dingen die je interesseren zullen waarschijnlijk het verst van je afstaan. Waarschijnlijk zijn dit de dingen die je niet kan verklaren waar je meer achter gaat zoeken. Het is dus belangrijk dat het verhaal een kern van waarheid heeft als jij, je nergens mee kunt meten.

 

Conclusie en nawoord - Maar Buiten Is Het Feest

De vergelijking van het boek, de bronnen en het interview:

DeelvragenBoekBronnenonderzoekInterview
Hoe gaat het gezin om met de situatie?
 • Doen alsof er niks aan de hand is
 • Zusjes beschermen
 • Niet erover praten
Niemand durft iets te zeggen.

Niet bekend:

 • Gezin weet het vaak niet
 • chantage van dader
 • bij vermoeden geen actie ondernemen

wel bekend:

 • contact met dader verbreken
 • slachtoffer steunen
Wat is opmerkelijk aan het gedrag van Sijmen, de verkrachter?
 • Gaten in het huis
 • Chantage
 • In het geheim doen
 • Doen alsof het normaal en leuk is

 

man > baas isonmachtiger > groter baas te zijn

 • Fysieke kracht
 • seksuele potentie

maatschappelijke macht

 • Chantage
 • In het geheim doen
 • Doen alsof het normaal en leuk is
Wat voor effect heeft seksueel misbruik op de ontwikkelingen van het slachtoffer?
 • Op jonge leeftijd het huis verlaten
 • Anders voordoen in buitenwereld
 • Verandering van peroonlijkheid
 • Vertrouwens-problemen

 

Incest > Relatie

 • Jonge leeftijd > jaren doorgaan
 • Aanvankelijk > verzetten
 • Later > niet meer terug > medeschuldig
 • Verwarrend
 • Houdt
 • Afschuwelijk

Stiekem

 • Voor het leven beschadigd
 • Verandering van persoonlijkheid
 • Kwetsbaar
 • Terug getrokken
 • Niet meer spontaan
Wat kan een buitstaander betekenen voor een misbruikt persoon?
 • Steun
 • Pushen leuke dingen te doen

 

complexiteit > zonder dwangmiddelen > alle partijen > vrijwillig onderwerpen aan zelfonderzoek en therapiehulpverleners, artsen, therapeuten etc. daarin ook meestal niet slagen > problemen toedekken zonder de hulp te roepen van de politie
 • Steun
 • Gesprekken voeren à trauma verminderen
 • Dader oppakken

 

Conclusie - Maar Buiten Is Het Feest

Antwoord op deelvraag 1:

De stiefvader chanteert de meisjes vaak.

De moeder heeft een licht vermoede dat er iets aan de hand is en weet dat haar oudste dochter seks heeft met haar vriend, maar zij doet hier niks tegen omdat zij het niet wil weten. Wanneer zij met de feiten geconfronteerd wordt en het met eigen ogen ziet dat haar een na oudste dochter verkracht wordt, zet zij haar vriend het huis uit.

Verder lees je dat het jongste zusje nauwelijks in de gate heeft wat er gaande is in huis. Het gebeurt dus allemaal stiekem.

Dit komt ook allemaal voor in het echte leven, dus de gezinssituatie is redelijk realistisch geschreven in dit boek.

Antwoord op deelvraag 2:

In dit boek zie je dat de vader het kind intimideert en chanteert. Verder draait hij alles zo dat het normaal is wat hij doet bij het kind. Ook doet hij het vaak op plekken waar de moeder niet aanwezig is dus hij probeert het zo geheimmogelijk te houden. Dit is ook wat er in het echte leven voor komt.

Wat wel opmerkelijk aan Sijmen is, is dat hij overal gaten in huis boort. Dit is niet realistisch omdat het raar is om gaten in huis te boren en het zeer erg opvalt. Ook bewaart hij veel informatie van veel vrouwen in mappen die hij bij elkaar heeft in een kast. Dit is ook niet echt realistisch.

Hij is dus als verkrachter zijnde niet helemaal realistisch geschreven, door de dingen die hij doet in het boek.

Antwoord op deelvraag 3:

Weijntje maakt een enorme geestelijke ontwikkeling door en zij verandert ook totaal van persoonlijkheid ( Zonne). Dit is zeer realistisch. Ook gaat zij haar eigen lichaam niet meer waarderen en Weijntje heeft moeite op het begin van haar relatie met Sander om hem honderd procent te vertrouwen. Dit zie je ook vaak terug in onze maatschappij. Slachtoffers durven zich zelf vaak letterlijk en figuurlijk niet meer bloot te geven aan een ander.

Dat Laura vroegtijdig het huis verlaat is redelijk realistisch, het komt namelijk wel eens voor dat slachtoffers weglopen en het huis uit vluchten op het moment dat zij voor zichzelf kunnen kiezen.

Antwoord op deelvraag 4:

De muzieklerares van Weijntje is een grote steun voor haar. Weijntje voelt zich veilig bij haar en zij staat altijd voor haar klaar. Verder is Sander voor Zonne ook een grote steun later in het leven. Hij heeft haar weer leren inzien dat liefde ook een mooie kant heeft. Dit komt ook vaak voor in onze maatschappij. Een vriend of vriendin kan een goede steun zijn. Dus dat is ook realistisch geschreven. Je leest alleen niet wat er met Zonne gebeurt nadat haar stiefvader het huis uit wordt gezet. Je weet alleen hoe zij op haar dertigste in het leven staat. Dus je mist een deel van haar verwerkingsproces.

Antwoord op de hoofdvraag:

In het boek zijn een aantal zaken fictie geschreven, maar over het algemeen kun je stellen dat dit boek realistisch is geschreven ter vergelijking met het maatschappelijk probleem in onze maatschappij. Het seksueel misbruik wordt namelijk langzaam opgebouwd en wordt steeds erger in het gezin.

Het boek is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Karin Bloemen dus is het ook logisch dat het realistisch geschreven is want het grootste deel is haar ook echt overkomen.

 

Nawoord - Maar Buiten Is Het Feest

‘Maar buiten is het feest’ is zeer heftig. Ik zou het niet opnieuw willen lezen en ook boeken met deze vertelwijze ben ik niet in geïnteresseerd. Hoe ik naar het boek kijk is na het onderzoek hetzelfde als toen wanneer ik het net uit had. Kort samengevat vond ik het boek te langdradig en naar. Maar ik denk dat het goed is dat deze verhalen verteld worden. Wanneer een groot publiek kennis krijgt van dit soort zaken zal het in de toekomst ook in de reële wereld eerder voorkomen kunnen worden.

Mijn onderzoeksgroep en ik hebben heel hard gewerkt. Wij hebben het boek goed doorgespit met als resultaat een fantastisch onderzoek. Over de manier van samenwerken ben ik heel blij. Iedereen heeft zich aan zijn woord gehouden en we hebben geen “nachtdiensten” hoeven draaien. De planning is uitstekend tot zijn recht gekomen want door de deadlines en het werken in groepjes van 2 konden we elkaar goed controleren. Toch hebben we veel onderling geruild qua taken, en niet helemaal aan de planning gehouden. Dit hebben we goed opgelost waardoor er geen moeilijkheden waren.

De moeilijkheidsgraad van dit project was niet extreem hoog. Ik vond het essay schrijven het lastigst. Toch moest je dit goed plannen omdat het project extreem veel tijd kost. Een verbeter punt voor onze groep is tijdens de presentatie; wij hadden de analyse korter moeten maken. Verder ben ik zeer tevreden.

 

Bronvermelding

Boek:

Auteur: Arthur Japin

Titel: Maar buiten is het feest

Uitgeverij: Arbeiderspers, Amsterdam

Druk: 2012 + 1e

Analyse:

http://www.scholieren.com/boekverslag/75100

http://recensies.infonu.nl/kunst-en-cultuur/102880-maar-buiten-is-het-feest-arthur-japin.html

Bronnenonderzoek:

http://www.volkskrant.nl/vonk/toen-was-pedofilie-nog-heel-gewoon~a3633812/

http://www.ntvg.nl/publicatie/incest-en-de-sterke-arm/volledig

http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/mei/21/je-hebt-allerlei-soorten-pedofielen-1381980

http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2013/november/09/waargebeurde-verhalen-gebouwd-op-drijfzand-1312854

Interview:

meneer Kok

 

Literatuur opdracht bevat - Maar Buiten Is Het Feest

 • Nederlands analyse Maar buiten is het feest

  • Maar buiten is het feest
 • Nederlands verslag Maar buiten is het feest

  • Maar buiten is het feest vwo
 • Nederlands Essay Literatuur

  • Maar buiten is het feest samenvatting
 • Nederlands realisme vergelijking Maar buiten is het feest met realiteit (bronnenonderzoek)

  • Maar buiten is het feest Arthur Japin
 • Nederlands realisme vergelijking Maar buiten is het feest met realiteit (interview)

  • Maar buiten is het feest

Geef een reactie