Maatschappijleer Opdracht Integratie Troonrede

Maatschappijleer Opdracht Integratie opnemen in Troonrede

 

 

Opdracht integratie Maatschappijleer:

  • Ik constateer (probleem)
  • Oplossing
  • 1 a4’tje

 

Leden van de Staten-Generaal,

 

Mijn eerste Prinsjesdag, hecht ik eraan te zeggen dat u in uw Verenigde Vergadering van 30 april de aanzet heeft gegeven tot een hartverwarmende start van mijn koningschap. Ten eerste wil mijn moeder bedanken, die vele jaren haar taak uitstekend heeft uitgevoerd. Zij heeft zich 33 jaar volledig ingezet en met diepe betrokkenheid ingezet voor het Koninkrijk en al zijn inwoners. Zij is en blijft een belangrijke inspiratiebron voor mij en ik hoop dat u deze liefde voor haar met mij wil delen.

 

Tot op deze dag heeft Nederland zich positief aan de wereld getoond. Wij als Nederlanders staan bekend om ons handelskwaliteiten en sociaal gedrag. Er is in onze samenleving veel dat een gezond vertrouwen geeft. En het doet mij heel goed om dit te kunnen constateren en u te kunnen mededelen dat hier een trotse koning staat die met goede moed onze toekomst ingaat!

 

Leden van de Staten-Generaal,

 

De werkloosheid is de laatste jaren bijvoorbeeld fors gestegen en de economische crisis is zwaar voor vele. De negatieve gevolgen treft niet alle groepen even hard. De migranten zijn vaak het slachtoffer en uit jaarrapport blijkt dat in jongeren uit migrantengroepen hoge werkloosheid heerst. Aan de hand van uiteenlopende indicatoren schetsen we een zo actueel mogelijk beeld van de arbeidsmarktpositie van migrantengroepen, met specifieke aandacht voor jongeren en vrouwen. De vraag is in hoeverre door de economische crisis de positie van migranten is verslechterd en de afstand tot autochtone Nederlanders is vergroot. We moeten daarom als Nederland gezamenlijk handelen en deze slechte positie van onze migranten verbeteren door iets weg te geven en samen te bouwen aan iets sterkers!

 

Leden van de Staten-Generaal,

 

Om onze samenleving krachtig te houden, zijn veranderingen noodzakelijk! Aan de  taak die wij hiervoor moeten volbrengen, wil de regering in het parlementaire jaar samenwerken met u. De vragen die u ons stelt zijn zeer complex. Het parlement zal met uw koning deze last van uw schouders wegnemen en deze problemen oplossen. U mag zich in uw zware taak gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden, in goede en slechte tijden.

Geef een reactie