Maatschappijleer – Zwarte Piet Discussie

Extra opdracht voor het vak maatschappijleer over de zwarte piet discussie.

 

Vragen  zwarte piet discussie a.d.h.v artikel Volkskrant

Lees dit artikel: http://www.volkskrant.nl/media/elk-tijdperk-kent-zijn-eigen-piet~a3787388/?akamaiType=HYPERD&gda=st=1415793436~exp=1415793446~acl=%2fmedia%2felk-tijdperk-kent-zijn-eigen-piet%7ea3787388%2f%3fakamaiType%3dHYPERD%26__gda__%3d%2a~hmac=6ff1a3a1ae2d6d35822490b976e8105925e99e0fd5449836f566d9b815f46d7f

 

1 Beschrijf de rol en uiterlijk van zwarte piet gedurende de verschillende decennia.

  • De Piet van de jaren 50 was een figuur die zichtbaar kon genieten van zijn autoriteit. Van zijn zak met geschenken moest hij het niet hebben: zijn cadeaukeuze was sterk beïnvloed door zijn calvinistische taakopvatting.
  • In de jaren 70 herinnerden men zich vaak een onconventionele en anti-autoritaire figuur. Gedrag dat vroeger met de roe bestraft diende te worden, gold nu als ‘kreatieve ekspressie’.
  • In de jaren negentig klotste het geld in de lage landen aan de Noordzee tegen de plinten en vervolmaakte Zwarte Piet zijn metamorfose van knecht met roe tot bestuursvoorzitter van de BV Heel Holland Koopt.

2 Neem vanuit deze beschrijving het standpunt in tegen verandering van de rol en uiterlijk van ——- zwarte- piet. Beargumenteer je antwoord.

  • De verandering van zwarte piet door de jaren is goed. Omdat in deze tijd een kinderfeest wordt gevierd en dit niks te maken heeft met gebeurtenissen uit het verleden. Ook is het een traditie en die hebben een bepaalde meerwaarde voor een samenleving. Ze binden en geven samenhang. Het Sinterklaasfeest is een volksfeest dat Nederland (vrij) uniek maakt. Dit moet je koesteren.

3 Neem vanuit deze beschrijving het standpunt in voor verandering van de rol en uiterlijk van- zwarte- piet. Beargumenteer je antwoord.

4 Beschrijf het historisch standpunt tegen verandering van het uiterlijk van zwarte piet.

De zwarte kleur is geen enkele verwijzing naar racisme. Omdat het door de commerciële maatschappij is verzonnen om een goed gelovig verhaal op te stellen waardoor zij veel geld verdienen.

5 Beschrijf het historisch standpunt voor verandering van het uiterlijk van zwarte piet.

6 Wat vind je van de volgende mening van een voorstander van verandering van het uiterlijk in reactie op de uitspraak van de Raad van State: ‘’ Voor de bezwaarmakers in deze zaak zijn de uiterlijke veranderingen van Zwarte Piet nog niet voldoende. “Racisme bouw je niet af, je schaft het af. En er valt niet over te onderhandelen”, zei hun advocaat tijdens de behandeling bij de Raad van State.’’ Beargumenteer je antwoord.
Dat vindt ik onzin zoals ik hierboven al aangaf: ‘De zwarte kleur is geen enkele verwijzing naar racisme.’

7 In de discussies wordt er verwezen naar de Nederlandse traditie en de Nederlandse cultuur. Leg uit waarom Sinterklaas onderdeel uitmaakt van de Nederlandse cultuur. Maak daarbij ook gebruik van het begrip socialisatie.

Een traditie behoort tot een cultuur omdat tradities voor een gebondenheid zorgen en wanneer mensen zich met elkaar één voelen ontstaat er een cutluur. In Nederland is dit het geval en omdat deze feest (traditie) al vanaf de geboorte wordt gevierd kan je ook nog spreken van socialisatie.

8 Wat is jouw mening op basis van de informatie uit dit artikel? Beargumenteer je antwoord.

Zoals uit vorige antwoorden blijkt vindt ik de discussie onzin en moeten mensen niet overal zo moeilijk overdoen.

9 Geef argumenten die je tegen jouw mening in kunt brengen.

Zijn er niet.

 

Geef een reactie