Levensbeschouwing Samenvatting Over Wondere Feiten H4

Levensbeschouwing Samenvatting Over Wondere Feiten Hoofdstuk 4

Levensbeschouwing Over Wondere Feiten

Van horen zeggen

ThiemeMeulenhoff

 

Levensbeschouwing Samenvatting Over Wondere Feiten Hoofdstuk 4

Filosofen

Blaise Pascal (1623-1662n.C.)

 • Franse filosoof
 • Benadrukt broosheid v/d mens tegenover natuurgeweld

 Levensbeschouwing Samenvatting Over Wondere Feiten Hoofdstuk 4

Mens Superieur: – Levensbeschouwing Samenvatting Over Wondere Feiten Hoofdstuk 4

Neocortex/hersenschors

 • uniek → menselijke soort
  • 000 jaar geleden (recent) versnelde ontwikkeling
   • Omvang
   • Frontale kwabben
   • Vermogens
    • Logisch redeneren
    • Abstract denken
    • Rekenen
    • Taal
   • Brein begon eigen bestaan waar te nemen
    • Dus de geest is ontstaan uit neurologische werking v/d hersenen
    • Door zelfbewustzijn ging hij de dingen om zich heen in perspectief bekijken. En waarschijnlijk door dromen zou er een gedachten zijn opgekomen (bij de prehistorische mens) dat de er meerdere werelden waren. Waardoor er een geloof ontstond die zin geeft aan het leven.
    • Dit zelf bewuste brein is waarschijnlijk door de natuurlijke selectie bevoordeeld, waardoor je nu veel religies hebt.

Levensbeschouwing Samenvatting Over Wondere Feiten Hoofdstuk 4

Frans de Waal

 • Etholoog= gedragsonderzoeker
 • ‘gedrag mensapen → intelligentie en emoties gedreven
  • Aantonen door manier: mensapen conflicten oplossen: dmv verzoeningsrituelen
 • Boek: ‘de aap en de filosoof’
  • Empathie en moraliteit bij dieren voorkwamen voordat mens bestond → dus niet gevolg van menselijke cultuur maar van evolutionaire geschiedenis van zoogdieren.

 

Gevolg hersenonderzoek

 • Idee van Plato over geestenwereld ongeldig → zonder (fysieke) hersenen geen gedachten/geestelijke activiteiten mogelijk
  • Onderzoek maakt dus uit
   • dat in geen enkel hersendeel ziel schuilt
   • maar het woord ziel kan als beeldspraak worden gezien (‘diepste in ons zelf’)

 

Humeur – Levensbeschouwing Samenvatting Over Wondere Feiten Hoofdstuk 4

Afgeleid v/h Latijnse humor=vocht

Hippocrates (460-370 v.C.):

 • Griekse arts
 • ‘lichamelijke eigenschappen/karaktertrekken → bepaald door sappen v/h lichaam’
  • Lichaamssappen buiten verhouding leidt tot typerende eigenschappen
   • Melancholisch→ zwaarmoedig en somber (zwarte gal (Grieks: melas cholé))
   • Cholerisch→ druk, opvliegend en zeer actief (gele gal (cholé))
   • Flegmatisch→ rustig, kalm en reageert vaak onbewogen (slijm(flegma))
   • Sanguinisch: opgewekt, vrolijk maar oppervlakkig (bloed (Latijn: sanguis))
  • Theorie tot 19e eeuw aangehouden

Psychoanalyse-theorie – Levensbeschouwing Samenvatting Over Wondere Feiten Hoofdstuk 4Levensbeschouwing Samenvatting Over Wondere Feiten Hoofdstuk 4

 

Behaviorisme – Levensbeschouwing Samenvatting Over Wondere Feiten Hoofdstuk 4

 • ‘Men are not born but built’
  • Je kunt elk mens trainen tot een gewenst doel te bereiken
 • Reactie op psychoanalyse
 • Ontwikkeld door:
  • B. Watson
  • Later vooral B.F. Skinner
 • Verschil psychoanalyse
  • Richtte op het zichtbare gedrag →dus niet op de ‘black box’(=het onbewuste met zijn drijfveren)
  • Geen aangeboren reflexen en reacties maar aangeleerde (prikkel= stimulus en reactie/reflex= response)
  • Dieren afgericht(=opvoeden van dieren) en mensen opgevoed want:
   • Belonen leidt tot herhaling v/h gedrag
   • Straffen leidt tot niet herhalen v/h gedrag

 

 • Overeenkomst
  • Opvoeders hebben normen en waarden bijgebracht als resultaat van S(timulus)-R(esponse)-training

 

Cognitieve Psychologie – Levensbeschouwing Samenvatting Over Wondere Feiten Hoofdstuk 4

 • ‘the mind is what the brain does’
  • Doel: beschrijven → hersenactiviteiten
  • Menselijke eigenschappen bepaald→ de manier van interpreteren
  • De gedachten van een persoon heeft invloed op zijn gedrag en op de omgang waarmee hij met andere omgaat
  • Belangrijk in cognitieve psychologie: hoe het geheugen complexe problemen oplost
 • Vanaf WO II → technologische ontwikkelingen (zelf denkende computers)
 • Aandacht → aard v/h leerproces (=cognitieve psychologie)
  • Wilde hersenprocessen bestuderen
 • Breuk met bestaande psychologische stromingen want:
  • Psycho-analyse: zagen zij als onwetenschappelijk (→‘het onbewuste’)
  • Behaviorisme: vonden het wèl van belang hersenprocessen te bestuderen

oorzaak

 • Vanaf WO II → technologische ontwikkelingen (zelf denkende computers)

gevolg

 • Aandacht → aard v/h leerproces (=cognitieve psychologie)
  • Wilde hersenprocessen bestuderen

Indirect gevolg

 • Breuk met bestaande psychologische stromingen want:
  • Psycho-analyse: zagen zij als onwetenschappelijk (→‘het onbewuste’)
  • Behaviorisme: vonden het wèl van belang hersenprocessen te bestuderen

Religie

Levensbeschouwing Samenvatting Over Wondere Feiten Hoofdstuk 4

 

Archetypen= oer-modellen waardoor later dingen zijn ontstaan (zoals objecten, traditie)

 • Persona= persoonlijkheid (in het openbaar)
 • Zelf= diepste persoonlijke zelf (wat je echt bent)
 • Schaduw= duistere kant van je geest → onbewust verbergt
 • Animus= mannelijke deel v/d geest (onbewuste tegenpool voor vrouwen)
 • Anima= vrouwelijke deel v/d geest (onbewuste tegenpool voor mannen)

 

 Religie van deze tijd – Levensbeschouwing Samenvatting Over Wondere Feiten Hoofdstuk 4

 • Leven ordenen + nadenken waarden en normen (zorgt voor betere sameneleving)
 • Bron van inspiratie
 • Zin van het leven, antwoord op levensvragen
 • Rituelen helpen met het verwerken van bepaalde gebeurtenissen

 

Levensbeschouwing Samenvatting Over Wondere Feiten Hoofdstuk 4

LB Samenv Over Wondere Feiten H4

Levensbeschouwing Samenvatting Over Wondere Feiten Hoofdstuk 4

LB H4 Samenvatting

Levensbeschouwing Hoofdstuk 4 Samenvatting

Geef een reactie