Engels Samenvatting Dr. Jekyll and Mr. Hyde – Robert Louis Stevenson

Er zijn allerlei varianten op Dr. Jekyll and Mr. Hyde verzonnen. Het fragment komt grotendeels overeen met in dit filmpje met het papierenverhaal. (Vanaf 17:45 begint de wandeling van Enfield en Utterson)

Samenvatting Dr. Jekyll and Mr. Hyde – Robert Louis Stevenson

Story of the Door (page 2 → beschrijving)

 Engels Samenvatting Dr. Jekyll and Mr. Hyde - Robert Louis Stevenson

 

bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Strange_Case_of_Dr_Jekyll_and_Mr_Hyde

Extra informatie:

 

Korte inleiding

Dr. Jekyll was in de USA in 1864 geboren.

Verhaallijn een dokter vindt een scheikundig drankje uit waarmee hij in een slechte gedaante verandert. Op de voorkant v/h boek zie je een man met een lijn die zijn gezicht in twee delen opsplits. Mr. Utterson is een advocaat. Eén van zijn cliënten is dr. Jekyll, die ook een goede vriend van Utterson is.

 

Page 1

Mr Utterson

 • Advocaat
 • Verteller verhaal
 • Robuust karakter
  • nooit een glimlach
  • beschaamd tijdens discussies
  • terughoudend
  • toch op een manier lief
 • bij “vriendschappelijke” vergaderingen en wanneer er alcohol in het spel is, werd Utterson losser → kwam zijn menselijke kant boven
 • drinkt gin als hij alleen is → smaak van wijn weg te teren
 • meer dan 20 jaar niet bij een theater geweest hoewel hij ervan hield
 • heeft een erkende verdraagzaamheid voor andere
 • Zijn vrienden zijn z’n familie en degene die hij het langste kent
 • Jeckyll= cliënt van Utterson
 • Op een zondag maakt hij een wandeling met Mr. Enfield

 

In de Bijbel als God vraagt Kaïn waar zijn broer Abel, Kaïn antwoordt, “Ben ik mijn broeders hoeder?” Dit kan ketterij worden genoemd, omdat God en de Kerk verwachten dat mensen bezorgd zijn over hun broer mannen. Maar Utterson is de gewoonte van mensen te vertellen dat hij laat zijn broer mannen doen wat ze willen, zonder zich te bekommeren of nieuwsgierig naar hen. Hij had heel weinig goede vrienden. Hij had zich echter zorgen over Dr. Jekyll geworden omdat de goede dokter onder de invloed van een slecht uitziende personage was, genaamd Mr. Hyde. Utterson voelde ook verantwoordelijk omdat hij Jekyll’s zijn cliënt was. Het was om deze redenen dat Utterson werd zo diep betrokken bij wat Stevenson noemt de “case” van Dr. Jekyll en Mr. Hyde, wat suggereert dat het om een ingewikkelde rechtszaak met complexe vertakkingen met zulke dingen mogelijk krankzinnigheid, moord, zelfmoord, afpersing, valse imitatie, en fraude.

 

Hence= de bond die Mr Richard Enfield en Mr Utterson verbond (verre bloedverwanten dus vrieden). Volgens degene die ze tegenkwamen liepen ze op zondag samen en zeiden niets. Desondanks stelde de mannen de beste verhalen samen voor deze wandelingen. Zo ook wanneer ze in een drukke straat in London liepen:

 

Page 2

Mr Enfield begint dan het verhaal te vertellen door het zien van de deur aan de overkant van de straat. (vandaar “story of the door”): Mr Enfield ging terug naar huis rond 3 / 4 uur ’s nachts. Hij ziet een man (Mr. Hyde) die verlangt naar een teken v/d politie en op een kruising van 2 straten een meisje omverloopt.  Mr. Enfield zegt: “it wasn’t like a man; it was like some damned Juggernaut”, dit beeld klopt dus want als Dr. Jeckyll zijn drankje drinkt verandert hij in een “soort monster”. Mr. Enfield riep de man terug, greep hem bij z’n kraag, en bracht de man terug naar het ongeval. (Mr. Hyde keek Mr. Enfield aan en door deze blik kreeg Enfield het benauwd en begon te zweten.) Met het meisje ging het wel weer ze was vooral geschrokken en banger door de arts die erbij kwam. De arts en Mr. Enfield hadden walging voor Mr. Hyde (ze zouden hem willen vermoorden) en vertelde hem dat ze de schandalige gebeurtenis zouden verspreiden waardoor zijn naam een schande werd in London en omstreken. En ze zouden al zijn vrienden en positieve punten bij hem wegnemen. Mr. Hyde was zelf nu ook bang maar gedroeg zich als Satan. Hyde’s bewering dat hij een gentleman is, na het vertrappen van een jong meisje en het verlaten van haar in de straat, is zeer ironisch. (Met dit commentaar verwijst Stevenson naar Percy Bysshe Shelley’s Peter Bell de derde verklaring: “De duivel is een gentleman.” Daarentegen wordt Mr. Utterson gepresenteerd als de ultieme echte Victoriaanse gentleman die loyaal is aan zijn vrienden, wat er ook gebeurt.

 

Page 3

Ze schreeuwden dat Mr Hyde 100 pond voor de familie v/h kind moest vergoeden. Toen moest hij het geld halen, toen wist Mr. Enfield dus dat hij daar woonde. Mr. Hyde kwam terug met 10 pond in goud en een cheque voor de rest. Toen zag Enfield dat de naam op de cheque bekend was. Hierdoor vertrouwde Enfield het niet. Enfield heeft verder niks over de plaats van de deur gevraagd omdat hij dan problemen kan zorgen voor problemen.

 

Page 4

Dr. Jekyll is de cliënt van Mr Utterson dus Mr Utterson wilde zeker weten dat de persoon een sleutel had zodat hij bevestigd heeft dat degene Dr. Jekyll was omdat hij op het adres naar binnen ging van zijn cliënt.

 

Titelverklaring

De titel slaat terug op de 2 personages die eigenlijk 1 dezelfde persoon is

En de “Story of the door”, dus op de deur die Mr. Enfield en Mr. Utterson tegenkomen waarmee het verhaal waardoor begint.

 

Geef een reactie