Duits Genau Zinnen Hoofdstuk 14 + 15

Genau zinnen Hoofdstuk 14 (opdracht: 4, 5, 6, 8, 9). Genau zinnen Hoofdstuk 15 (opdracht: 5, 6, 7, 8).

 

genau

LET OP! De eerste zin van elke opdracht is een voorbeeld opdracht!

LET OP! De eerste zin van elke opdracht is een voorbeeld opdracht!

H14

Opdracht 4

NederlandsDuits
Met vriendelijke groetenmit freundlichen Grüßen
De brede straatin die Breite Straße
Dat is een gemene leugendas ist eine gemeine Lüge
Met goede redenmit guten Gründen
Een nieuwe auto kopenein neues Auto kaufen
Hij is een aardige maner ist ein netter Mann
Wegens gladde wegenwegen glatter Straßen/Wege
Met hartelijke groetenmit herzlichem Gruß
Is dat je nieuwe babyist das dein neues Baby
Van puur goudaus purem Gold
Het zijn vriendelijke mensenes sind freundliche Leute/Menschen
Tot in alle kleine dorpenbis in alle kleinen Dörfer
Tegen sterke tegenstandersgegen starke Gegner
Het steile dak opauf das/Aufs steile Dach
Met grote vreugde (=vrouwelijk)mit großer Freude
Vele aangename wekenviele angenehme Wochen
Ondanks heftige tegenstandtrotz heftigen Widerstands
Van goede kwaliteitvon guter Qualität
Het duurt meerdere dagenes dauert mehrere Tage
Het genot van goede sigarender Genuss guter Zigarren

 

 

Opdracht 5

NederlandsDuits
Ze heeft de hele week zware hoofdpijnen en een droge keel gehadSie hat die ganze Woche schwere Kopfschmerzen und einen trockenen Hals gehabt
Ik houd van rijpe aardbeien met zoete slagroomIch mag reife Erdbeeren mit Süßer Schlagsahne
Sommige ongeïnformeerde klanten kopen goedkope producten van slechte kwaliteitManche uninformierten Kunden kaufen billige Produkten/Billigprodukt von schlechter Qualität
We verzoeken alle uitgenodigde vrienden in passende kleding te verschijnenWir bitten alle eingeladen Freunde in passender Kleidung zu erscheinen
Op het volle strand zit een eenzaam kind onder een rode parasolAuf dem vollen Strand sitzt ein einsames Kind unter einem roten Sonnenschirm
Tijdens heftige regenbuien kun je goed nieuwe paraplu’s aan onaangenaam verraste toeristen verkopenWährend heftiger Regenschauer kann man unangenehm überraschten Touristen gut neue Regenschirme verkaufen
Drink je ook graag frisse witte wijn uit een mooi glas?Trinkst du auch gerne frischen Weißwein aus einem schönen Glas?
Hij is een aardige en vrolijke kerel met veel goede vriendenEr ist ein netter und fröhlicher Kerl mit vielen guten Freunden
Op het kleine podium van de gezellige kroeg staat een zingend meisje met een oud gitaarAuf der kleinen Bühne der gemütlichen Kneipe steht ein singendes Mädchen mit einer alten Gitarre
Het nadeel van meerdere huisdieren is het vele werkDer Nachteil mehrerer Haustiere ist die viele Arbeit
Goede vriend, je hebt een grote fout met ernstige gevolgen gemaaktGuter Freund, du hast einen großen Fehler mit schlimmen Folgen gemacht
Wegens domme pech moet hij zijn pas gekochte huis nu weer met veel verlies verkopenWegen dummen Pechs muss er sein gerade gekauftes Haus mit viel Verlust jetzt wieder verkaufen
Deze lange zomer zullen we op het heerlijke eiland Mallorca doorbrengenDiesen langen Sommer werden wir auf der herrlichen Insel Mallorca verbringen
Deze nieuwe bank is van echt leer en is in vele mooie kleuren verkrijgbaarDieses neue Sofa ist aus echtem Leder und ist in vielen schönen Farben erhältlich
De geschrokken toeschouwers hebben nog lang over dit vreselijke ongeluk gepraatDie erschrockenen Zuschauer haben noch lange über diesen schrecklichen Unfall gesprochen/geredet
Na lang nadenken heeft ze de juiste beslissing genomenNach langem Nachdenken hat sie die richtige Entscheidung getroffen

 

Opdracht 6

DuitsNederlands
Ihm ist der Kragen geplatztHij is uit zijn vel gesprongen
nicht kleckern, sondern klotzengeen halve maatregelen nemen
Du hast wohl eine Meise!Je bent niet goed snik!
Es ist alles palettiHet is piekfijn in orde
Sie tanzt immer aus der ReiheZe loopt uit het gareel
Halt die Ohren steif!Hou je taai!
Wir gehen lieber auf Nummer sicherWe nemen liever het zekere voor het onzekere
Er hat dich übers Ohr gehauenHij heeft je zeker weer genept/bedondert/belazerd
Jetzt ist alles wieder Friede, Freude, EierkuchenNu is alles weer koek en ei
Am Wochenende ist in diesem Kaff immer tote HoseIn het weekend is in het dorp niets te beleven
Der hat nicht alle Tassen im SchrankDie is geschift/getikt
Jetzt habe ich aber die Schnauze voll!Nu ben ik het zat!
Das ist so sicher wie das Amen in der KircheDaar kun je donder op zeggen
Lass dich doch nicht auf die Palme bringenLaat je toch niet top stang/op de kast jagen
Mir soll es recht seinIk vind het best
Sein Geschäft geht den Bach runterMet zijn zaak gaat het bergafwaarts
Ich muss mal Tacheles mit dir redenIk moet eens een hartig woordje met hem spreken
Das ist werklich Schnee von gesternDat is echt ouwe koek
Na, wirds bald?Nou, komt er nog wat?
Ach du liebe Zeit!Mijn hemel!
Du kannst mir den Buckel runterrutschen!Je kunt me wat!/Loop naar de maan!

 

 

 

Opdracht 8

DuitsNederlands
Im Allgemeinen fällt nur eine Minderheit der Schüler unseres Gymnasiums beim Abitur durchOver het algemeen zakt maar een minderheid van de leerlingen van ons gymnasium voor het eindexamen
Vor allem den Ingenieuren war die Panne im Atomkraftwerk extrem peinlichVooral voor de ingenieurs was het pechgeval in de kerncentrale erg pijnlijk
Die Untersuchung hat ergeben, dass der Notar des Betrugs schuldig warUit het onderzoek is gebleken dat de notaris zich schuldig had gemaakt aan bedrog
Erwachsene betrachten die Dinge oft grundsätzlich anders als JugendlicheVolwassenen bekijken dingen vaak wezenlijk anders dan jongeren
Bist du dir darüber im Klaren, dass sie dich bei jeder Gelegenheit ausnutzt?Heb je in de gaten, dat ze bij elke gelegenheid misbruik van jou maakt?
Ich bin gespannt auf die Angebote im WinterschlussverkaufIk ben nieuwsgierig naar de aanbiedingen in de winteruitverkoop
In diesem Land am Äquator ist die Bevölkerung keinen Kontakt mit Fremden gewohntIn dit land vlak bij de evenaar is de bevolking niet gewend aan contact met vreemdelingen
Bevor wir den Vertrag unterschreiben, lassen wir uns von einem Sachverständigen beratenVoordat we het contract ondertekenen laten we ons adviseren door een deskundige
Der gerissene Verkäufer täuschte seine Kunden ohne Misstrauen zu erregenDe geslepen verkoper misleidde zijn klanten zonder achterdocht te wekken
Nach den heftigen Schauern mussten wir uns etwas Trockenes anziehenNa de heftige buien moesten wij iets droogs aantrekken
Herr Ober, ich bekomme bitte ein Kotelett mit Knödeln und Salat und dazu ein HellesOber, ik wil graag een karbonade met knoedels en salade, en daarbij een pils
Franz Kafkas erster Roman ‘Der Verschollene‘ liefert viel Stoff zum NachdenkenFranz Kafka zijn eerste roman ‘De vermiste’ geeft veel stof tot nadenken
Wir bedauern, dass dieser Sport für Blinde und andere Behinderte ungeeignet ist.Wij betreuren het dat de sport ongeschikt is voor blinden en andere gehandicapten
Die amerikanische Botschaft ist sich ihres Einflusses unter den Einheimischen bewusstDe Amerikaanse ambassade is zich bewust van haar invloed onder de inwoners van het land
Die Bank hat dem Arbeitslosen die Kredite gekündigtDe bank heeft de leningen van de werkloze opgezegd
Im großen und Ganzen ist seine diplomatische Karriere fantastisch verlaufenOver het geheel is, zijn diplomatieke carrière fantastisch verlopen

 

Opdracht 9

NederlandsDuits
De hoge Zwitserse bergen zijn in de hele wereld beroemdDie hohen schweizerischen Berge sind in der ganzen Welt berühmt
In het Berlijnse centrum is veel interessants te zienIm Berliner Zentrum gibt es viel Interessantes zu sehen
Vanaf de hoge toren heb je een prachtig uitzicht over de Hollandse kustVom hohen Turm hat man eine herrlichen/wunderschöne Aussicht über die holländische Küste
Veel oude gebouwen zijn voor gehandicapten moeilijk toegankelijkViele alten Gebäude sind für Behinderte schwer zugänglich
De reizigers naar de Verenigde Staten wordt verzocht in te stappenDie Reisende in die Vereinigten Staaten werden gebeten einzusteigen
De auto speelt een belangrijke rol in het leven van veel DuitsersDas Auto spielt eine wichtige Rolle im Leben vieler Deutscher
Zijn de gewonden: Duitsers, Belgen of Nederlands?Sind die Verletzten: Deutsche, Belgier oder Niederländer?
Het Keulse Rode Kruis doet veel goeds voor zieken en armenDas Kölner Rote Kreuz tut/macht viel Gutes für Kranke und Arme
Als ambtenaar van de Duitse staat is hij voor vreemdelingen verantwoordelijkheidAls Beamter des deutschen Staates ist er für Fremde zuständig/Verantwortlichkeit
De Chinese pandabeer in de Rotterdamse dierentuin heeft een jong gekregenDer chinesische Pandabär im Rotterdamer Zoo hat ein Junges bekommen
Dit oude Vlaamse spel is voor jongeren en ouderen geschiktDieses alte flämische Spiel ist für Jüngere und Ältere geeignet

 

 

H15

Opdracht 5

NederlandsDuits
hoogstens honderdhöchstens hundert
op z’n vroegst volgende weekfrühestens nächste Woche
in zeer korte tijdIn sehr kürzer Zeit
het liefstam liebsten
zo ernstig mogelijkmöglich ernst wie möglich
een vrij lange periodeeine längere Periode
meer dan genoegmehr als genug
duizenden toeschouwerstausende Zuschauer
jonger dan jijjünger als du
het vaakstam öftesten
het meest gelezen boekam meisten gelesene Buch
de meeste komische grapder komischste Witz
één v/d besteneiner der Besten
zo goed als nooitso gut wie nie
minder graagweniger gern
de volgende straatin die nächste Straße
veertig plus twintigvierzig plus zwanzig
met z’n tweeënzu zweit
drie, twee, één, nul, start!drei, zwei, eins, null, los!
uiterlijk morgenavondspätestens morgen Abend
vijf miljoenfünf Millionen
het liefst altijdam liebsten immer
hij is de grootsteer ist der Größte
een tamelijk warm klimaatein ziemlich warmes Klima
met zeer diepe spijtmit tiefstem Bedauern
achttien gedeeld door negenachtzehn geteilt durch neun
uiterst geslaagdaußerst gelungen
nog blijer dan blijnoch froher als froh
maximaal dertighöchstens dreißig
de armste van de armender Ärmste der Armen
zes maal tien is zestigsechs mal zehn ist sechzig

 

 

Opdracht 6

NederlandsDuits
Uiterlijk volgende week zullen we de grootste problemen opgelost hebbenSpätestens nächste Woche werden wir die größten Probleme gelöst haben
Wie is de mooiste van de twee zussen?Wer ist der schönste der beiden Schwestern?
Dit weekend gaan we met zijn drieën naar de bekendste disco van de stadDieses Wochenende gehen wir zu dritt in die bekannteste Disko der Stadt
Zes keer dertig is honderdtachtig, toch?Sechs mal dreißig ist hundertachtzig, oder?
De beste auto is meestal ook het duurstDas beste Auto ist meistens auch das teuerste
In Oostenrijk is het vaak kouder dan in zuidelijke strekenIn Österreich ist es oft kälter als in südlicheren Gegenden
Gent is een van de bekendste en levendigste steden van BelgiëGent ist eine der bekanntesten und lebendigsten Städte Belgiens
Het liefst eet ik de oudste kaas die er isAm liebsten esse ich den ältesten Käse, den es gibt
Vaak lukt het haar, maar nog vaker nietOft gelingt es ihr, aber noch öfter nicht
Van alle rampen is die van de Titanic misschien het meest dramatisch geweestVon allen Katastrophen ist die der Titanic vielleicht die dramatischste gewesen
Ondanks zeer grote inspanningen hebben we slechts een tamelijk klein succes bereiktTrotz größer Anstrengung haben wir nur einen ziemlich kleinen Erfolg erreicht
De beide vrienden zijn even oud, maar de een ziet er jonger uit dan de andereDie beiden Freunde sind gleich alt, aber der eine sieht jünger aus als der andere
Ik houd het meest van de aller hardste speed metal rockAm meisten mag ich den allerhärtesten Speed Metal Rock
Deze opmerking is minder dom dan domste, maar dommer dan de slimste opmerkingDiese Bemerkung ist weniger dumm als die dümmste, aber dümmer als die klügste Bemerkung
Naast kleine dorpen en enkele metropolen zijn er in Duitsland veel tamelijk grote stedenNeben kleinen Dörfern und einigen Metropolen gibt es in Deutschland viele größere Städte
Op zijn vroegst volgende maand zal het weer pas warmer wordenFrühestens nächsten Monat wird das Wetter erst wärmer werden

 

Opdracht 7

DuitsNederlands
Übung macht den MeisterOefening baart kunst
Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem DachBeter één vogel in de hand dan tien in de lucht
Mit Speck fängt man MäuseMet honing vangt men meer vliegen dan met azijn
Wer den Pfenning nicht erht, ist des Talers nicht wertWie het kleine niet eert is het grote niet weerd
Aller guten Dinge sind dreiDriemaal is scheepsrecht
Der Brei wird nicht so heiß gegessen, wie er gekocht wirdDe soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend
Allzu viel ist ungesundOverdaad schaadt
Lügen haben kurze BeineEerlijkheid duurt het langst
Rom ist nicht an einem Tag gebaut wordenKeulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd
Not kennt kein GebotNood breekt wet
Gleich und gleich gesellt sich gernsoort zoekt soort

 

 

Opdracht 8

NederlandsDuits
Ben je hier voor het eerst?Bist du hier zum ersten Mal?
De afstand tot aan het dorp bedraagt nauwelijks zeshonderd meterDie Entfernung bis ins Dorf beträgt kaum sechshundert Meter
Hoe laat is het? – Het is bijna vijf over zevenWie spät ist es? – Es ist fast fünf nach sieben
Deze film is pas om kwart voor negen begonnenDieser Film hat erst um viertel vor neun angefangen
Dat is nu al de derde keer deze maand!Das ist jetzt schon das dritte Mal diesen Monat!
Wanneer is uw grootvader geboren? – Ik geloof in 1938Wann wurde/ist dein Großvater geboren worden? – Ich glaube 1938
Ten eerste lust ik geen spruitjes, ten tweede heb ik helemaal geen hongerErstens mag ich keinen Rosenkohl, zweitens habe ich gar keinen Hunger
Wat moet die oude kast kosten? – Niet veel, slechts zestienhonderd euroWas soll der alte Schrank kosten? – Nicht viel, nur tausendsechshundert
Op 26 juni ben ik jarigAm 26. Juni habe ich Geburtstag
Een tiende van de opbrengst is voor de slachtoffers van de aardbevingEin Zehntel des Ertrags ist für die Opfer des Erdbebens
Na anderhalf uur is de voorstelling afgelopenNach anderthalb Stunden ist die Vorstellung zu Ende
Hoeveel kilometer per uur rijdt uw auto?Wieviel Kilometer pro Stunde fährt ihr Auto?
Op woensdag de zevende moet ik hem opbellenAm Mittwoch, dem siebten soll ich ihn anrufen
Heb je werkelijk nog nooit van Karel de Vijfde gehoord?Hast du wirklich noch nie von Karl dem Fünften gehört
Om twaalf uur ’s nachts wordt altijd het volkslied gespeeldUm zwölf Uhr nachts wird immer die Nationalhymne gespielt
Je moet je haasten – het is al tien over half zesDu sollst dich beeilen – es ist schon zwanzig vor sechs
Hij gaat elke dag om half acht met de fiets naar zijn werkEr fahrt jeden Tag um halb acht mit dem Fahrrad zur seiner Arbeit
Ze heeft een halve kip met veel brood gegetenSie hat ein halbes Huhn mit viel Brot gegessen
Je bent al de vijfde vandaagDu bist schon der Fünfte heute
De duizendste gast mag een cadeau voor zichzelfDer tausendste Gast darf sich ein Geschenk aussuchen
Een hectare is hetzelfde als tienduizend vierkante meterEin Hektar ist dasselbe wie zehntausend Quadratmeter

 

Duits Genau deel 2 specificaties:

  • Genau – intertaal
  • Duits Genau grammatica voor het voortgezet onderwijs
  • Genau 13 t/m 20
  • Auteur van Genau: Rob Verheijen
  • Redactie van Genau: Hanny Pel
  • Ontwerp omslag van Genau: Jaap de Bruin, j.j.design, Almere
  • Lay-out van Genau: Julia de Vries (redactie Intertaal)
  • Druk van Genau: 8e druk
  • 2007 Intertaal, Amsterdam/Antwerpen

Geef een reactie